ادامه نمونه سوالات جهان بینی

شنبه 31 فروردین 1398 01:28 ب.ظنویسنده : همسفر محبوبه

 


نمونه سوالات از جهان بینی 1 


۴۴- مثلث دانایی را تعریف کنید؟ 
مثلثی است که از سه ضلع تشکیل شده است دقت کنید ، فقط از سه ضلع تشکیل شده است نه کمتر نه بیشتر . تفکر ، تجربه و آموزش ، سه ضلع این مثلث می‌باشند 

۴۵- تفکر را تعریف کنید؟ 
حرکتی است از مجهول به معلوم و یا از یک مبداء به مبداء دیگر. این کار توسط عقل صورت می‌گیرد 

۴۶- تجربه را تعریف کنید؟ 
فرایند یا رویدادی است که ما آن را با تمام وجود یا بخشی از وجود خویش حس می‌‌کنیم و به انجام رسانده‌ایم و یا می‌رسانیم . 

۴۷-چه چیزی در تجربه نقش اصلی را دارد؟ 
در تجربه ، حس نقش اصلی را دارد . 

۴۸- چرا نقش حس در تجربه بسیار مهم است؟ 
در واقع از این جهت مهم است که در ما حسی را ایجاد می‌کند و این حس اولین شروع به کارگیری قوه عقل است 

۴۹- اولین شروع به کار گیری قوه عقل چیست؟ 
حسی که در تجربه به ما دست می‌دهد 

۵۰- نقش آموزش را در دانایی توضیح دهید؟ 
در آموزش شخصی که قبلاً مسیری را پیموده و در آن مقوله خاص ، به دانایی رسیده است، ما را با مسیر آشنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و راه را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد . همانند کاری که راهنمایان کنگره ۶۰ در مورد درمان اعتیاد انجام می‌دهند که خود یک فرایند بسیار مهم است. 

۵۱- مفهوم مثلث دانایی را با توجه به شکل توضیح دهید؟ 
هر گاه کل مفاهیم و موضوعات هستی و عالم را در یک سطح بی نهایت بزرگ در نظر بگیریم (سطحی که ابعاد و عرض آن خیلی زیاد باشد یعنی بی انتها باشد ) و مثلث دانایی را روی همین سطح ترسیم نماییم ، مطالبی که در داخل مثلث ما قرار می‌گیرد موضوعاتی هستند که ما قادر به تشخیص درستی و یا نادرستی آنها هستیم و مطالبی که بیرون از آن قرار می‌گیرند مقولاتی هستند که ما از آنها سر در نمی‌آوریم ، یعنی نمی‌توانیم ماهیت ، درستی و نادرستی آنها را تشخیص دهیم. 

۵۲- دانایی مؤثررا تعریف کنید؟ 
مثلثی است که اضلاع آن تفکر، تجربه، و آموزش هستند ولی هر سه آنها با هم برابر می‌باشند یعنی یک مثلث متساوی‌الاضلاع. 

۵۳- رابطه مثلث دانائی و مثلث دانائی مؤثر را توضیح دهید؟ 
مثلث دانایی می‌تواند مختلف‌الاضلاع باشد ولی مثلث دانایی مؤثر بزرگترین مثلث متساوی‌الاضلاع است که می‌توانیم در درون این مثلث مختلف‌الاضلاع رسم نماییم. مقوله‌هایی که در داخل مثلث دانایی مؤثر قرار دارند علاوه بر اینکه بر ما آشکار و معلوم است قادر به اجرای آنها نیز هستیم، مثلاً می‌دانیم فلان کار نادرست است و در عمل هم آن را انجام نمی‌دهیم . با توجه به شکل، قسمتهایی که بیرون از مثلث دانایی مؤثر قرار دارند ولی درون مثلث دانایی می‌باشند مقولاتی هستند که ما تنها قادر به تشخیص درستی و یا نادرستی آنها هستیم ولی نمی‌توانیم آنها را به اجرا در آوریم . در دانایی مؤثر مطلبی که فوق العاده مهم است قدرت به اجرا در آوردن وعمل کردن است. 

۵۴- بزرگترین مانع در برابر نفس اماره و یا در حالت کلی ذرات خواهان خواسته‌های نامعقول چیست؟ 
بزرگترین مانع در برابر نفس اماره و یا در حالت کلی ذرات خواهان خواسته‌های نامعقول ، همین دانایی است. هر قدر دانایی به خصوص دانایی مؤثر نیرومندتر باشد در رسیدن به خواسته‌های نامعقول ذرات نفس ، همانند یک فیلتر (صافی) عمل می‌نماید و این ذرات در رسیدن به اهدافشان ناتوانتر و ضعیف می‌شوند. بنابراین ذرات خواهان خواسته‌های نامعقول یا نفس امر کننده در مرحله اماره که ما آنها را از این به بعد ذرات ناخالصی نیز می‌نامیم به دنبال این هستند که دانایی ما افزایش نیابد. 

۵۵- هدف اساسی نیروهای بازدارنده و شیطان چیست؟ 
اصولاً تمام نیروهای بازدارنده اعم از ذرات ناخالصی یا شیطان و غیره برای رسیدن به خواسته‌هایشان یک هدف اساسی را دنبال می‌کنند و آن عدم رشد دانایی ماست. تا زمانی که دانایی ما بدون تغییر بماند همچنان با حقه‌ها فریب می‌خوریم و مدام اشتباه ما تکرار می‌شود و ما همچنان ناتوان در حل مسائل خود باقی می‌مانیم اگر هم از شر موضوعی خلاص شویم یک موضوع دیگر ما را اسیر خود می‌کند . به قول معروف: از چاله در می‌آییم و می‌افتیم توی چاه. 

۵۶- تقسیم بندی مراتب دانایی را توضیح داده و نام ببرید؟ 
در نوشتارهای کلاسیک یا کهن ، سه مرتبه از شناخت و ادراک یاد شده و نوشته شده است که ما از آنها استفاده می‌کنیم. دو مرحله آن جزء دانایی محسوب می‌شود و یک مرحله آن جزء اطلاعات قرار می‌گیرد. ۱- علم‌الیقین ۲- عین‌الیقین ۳- حق‌الیقین 

۵۷- علم الیقین را توضیح دهید؟ 
در واقع دانستن در مرتبه اطلاعات عمومی است؛ این گونه دانستن صرفاً در حد اطلاعات است و خیلی وقت‌ها برداشتی ، غلط و سطحی می‌باشد و نمی‌توان آن را جزو دانایی محسوب کرد تنها در حد اطلاعات عمومی است. 

۵۸- عین الیقین را توضیح دهید؟ 
از این مرحله وارد دانایی می‌شویم ، تعدادی از مردم هستند که بدون ترس و با خیال راحت در کنار اموات زندگی می‌کنند ، می‌خوابند ، غذا می‌خورند ، که در واقع شغل آنها مرده شویی و قبرکنی است . این افراد در مورد اینکه مرده ترس ندارد و کاری نمی‌کند به عین الیقین رسیده‌اند . آنها این مسئله را حس کرده‌اند زیرا تجربه آن را دارند . 

۵۹- حق الیقین  را توضیح دهید؟ 
به معنی یقین در مقام حقیقت است، یعنی یقین حقیقی ، به عنوان مثال در مورد مسئله بیماری اعتیاد بعضی‌ها یک چیزهائی جسته گریخته شنیده‌اند و یا مثلاً فیلمهایی در موردش دیده‌اند حالا درست یا غلط خدا می‌داند، شاید هم چند باری در چهارراه‌ها و بیغوله‌ها افراد بیچاره ژنده‌پوش وکثیفی را دیده باشند،با نام معتاد، و وجودشان مملو از تنفر و بیزاری ار چنین موجوداتی شده باشد که سر بار جامعه‌اند،بی‌اراده،دزد‌و(…)هستند ولی هیچکدام پا را فراتر از این نگذاشته‌اند که البته اگر اطلاعات درستی به آنها داده شود ، مفید فایده است وبسیار هم مؤثرمی‌باشد که متاسفانه اغلب چنین نیست،این مرتبه از دانستن همان علم‌الیقین است. برخی سالها با بیمار معتاد زندگی کرده‌اند،حالا در نقش پدر،مادر،فرزند،همسر،خواهر، برادر و… بوده‌اند و چه بسا سختی بسیاری هم متحمل شده باشند،همسری که سالها اعتیاد همسرش را به‌دوش کشیده و خرج خانه را در آورده وبا شکیبائی آبروداری کرده،در تجربه همسرش بسیار سهیم است. این دانستن در مورد اعتیاد می‌تواند از نوع عین‌الیقین باشدکه جزء دانائی است. اماخود بیمار اعتیاد یا معتاد ازهمه بیشتر اعتیاد را تجربه کرده ،‌ با تمام ذرات وجودش ومفهوم خماری برای اوبا مفهوم خماری برای رهگذرخیابان که تنها در مرتبه علم‌الیقین است فرق دارد. معتاد می‌تواند به درجه حق‌الیقین در مورد مسئله اعتیاد برسد،یعنی شرطش را دارد.  درمورد نحوه شکل‌گیری دانائی یک مثال می‌تواند بسیار سودمند باشد. دانشجویی در دانشگاه به آزمایشگاه می‌رود. استاد آموزش ابتدایی را می‌دهد. نحوه آزمایش ، هدف از آزمایش و …. دانشجو پس از آموزش، کار خود را شروع می‌کند و وسایل را فراهم می‌نماید. البته وسایل از پیش موجود می‌باشند. سپس آزمایش شروع می‌شود. در طول آزمایش دانشجو مدام نظاره‌گر است ، ارقام را یادداشت می‌کند و ابزارها را به نوبت تنظیم می‌کند و به آنچه روی می‌دهد به دقت نظاره می‌نماید و شش دانگ حواس او محو مراحل آزمایش است و به چیز دیگرتوجه نمی‌کند ، در واقع نمی‌تواند توجه داشته باشد، باید در لحظه باشد؛ وگر نه باید از نو تکرار کند. 

۶۱- فرآیند تجربه شامل چه پارامترهایی است؟ 
شاهد و جاذب پیام‌ها و سیگنال‌ها 

۶۲- دانایی در زندگی پگونه اتفاق می‌افتد؟ 
در زندگی ، دانایی به همین طریق اتفاق می‌افتد. هر کسی بر مبنی خواسته‌اش آزمایش و یا آزمایشهای بخصوصی را انتخاب می‌کند ابتدا آموزش می‌بیند، وارد تجربه می‌شود ، تفکر می‌کند و در پایان رفع اشکال می‌شود و اگر ناقص بود ، دوباره قسمتهای ضعیف را تکرار می‌کند. 

۶۳- به چه دلیل دلیل امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند:آن کس که دو روزش یکسان است متضرر شده است؟ 
زیرا دانایش در هر روز بدون تغییر مانده است . زمان سپری شده ، انرژی هم مصرف شده ولی چیزی برداشت نشده است. 

۶۴- چگونه ممکن است ما از دریافت حس محروم شویم؟ 
ما باید ناظری تمام عیار باشیم، زمان ، زمان تجربه است ،‌نه چیز دیگر. اگر غیر از این باشیم از دریافت حس محروم می‌شویم و این هم مقوله‌ای است که بدان اشاره خواهد ش. 

۶۵- حس را تعریف کنید؟ 
حس یکی از صور پنهان است که تقریباً در همه جا می‌توانیم جای پایش را ببینیم و دنبال کنیم .حس اولین شروع به کار افتادن قوه عقل است ، حس در یک کلام نیرو است . در واقع هر نوع حسی یک نوع نیرو می‌باشد و همانند نیرو عمل می‌کند. 

۶۶- انواع نیروها در طبیعت را نام ببرید؟ 
در طبیعت چهار نوع نیرو داریم که منشا کل پدیده‌ها و رویدادها همین چهار نیرو هستند . ۱- نیروی جاذبه ناشی از جرم۲- نیروی جاذبه و دافعه الکتریکی۳- نیروی هسته‌ای قوی۴- نیروی هسته‌ای ضعیف 

۶۷- کمی درمورد نیروی جاذبه توضیح دهید؟
 تمام اجسام دارای جرم هستند و طبق قانون جاذبه تمام اجرام به هم نیرو وارد می‌کنند که این نیرو را به سمت یکدیگر می‌کشد و جذب می‌کند . بین دو جرم سبک این نیرو اندک است ولی هر گاه دو جسم بزرگ باشند و یا لااقل یکی از آن ها بزرگ باشد ، آن وقت این نیرو قابل مشاهده است . سرتان را درد نیاورم ، تمام حرکت اجرام آسمانی بر اساس این نیرو است . اثر این نیرو بر روی اجسام (مثل اثر خورشید روی سیاره زمین) باعث پدید آمدن حرکت دورانی می‌شود ، گردش زمین به دور خورشید ، گردش ماه به دور زمین و یا ماهواره‌ها به دور زمین را همین نیروی جاذبه پدید آورده است .  از آن گذشته ، پدیده‌هایی نظیر جذر و مد دریاها و اقیانوسها ، اثر نیروی جاذبه ماه می‌باشد . اگر این نیرو وجود نداشت ، تمام اجرام آسمانی به حالت معلق در فضا بدون هیچ حرکتی باقی می‌ماندند ، حتی هیچ ستاره‌ای نمی‌توانست نور افشانی کند زیرا شرایط لازم برای واکنشهای هسته‌ای صرفا در اثر نیروی جاذبه پدیدار می‌شود . خلاصه اینکه نه فصولی داشتیم ، نه شب و روزی ، اصلاً هیچ موجودی نمی‌توانست زندگی کند، چه رسد به اینکه متکامل هم بشوند.

 ۶۸- اهمیت رابطه حس و نیرو را توضیح دهید؟
اگر حس را معادل نیرو بگیریم، ‌می‌توانیم اهمیت آن را درک نماییم . حس در درون ما هم باعث حرکت و تحرک می‌شود و تاکنون هم شده است . اگر از ما انجام کاری را بخواهند و یا بخواهیم کاری را انجام دهیم ، ولی در پاسخ بگوییم حسش نیست! ، یعنی در واقع زمانی است که ما برای انجام آن کار نیروی لازم را در خود نمی‌بینیم و یا دشوار است که آن نیرو را در خودمان بیدار نماییم. در این گونه موارد ، یا دست به آن کار نمی‌زنیم و یا با دشواری و ناراحتی آن کار را به انجام می‌رسانیم . همه چهار نیروی نام برده شده ،‌دو تاثیر عمده را در ما ایجاد می‌کند.یا ما را به سمت چیزی جذب می‌کند و یا از چیزی دور(دفع) می‌نماید. در واقع ما به سمت برخی کارها ، اشخاص یا اجسام جذب می‌شویم و یا از برخی کارها ، ‌اشخاص و اجسام دور می شویم 

۶۹-بارهای الکتریکی ذرات را نام برده و توضیح دهید؟
 البته می‌دانیم ذرات حاوی بار الکتریکی می‌توانند دو نوع بار داشته باشند . الف: بار مثبت ب: بار منفی بار مثبت در اثر کمبود الکترون و بار منفی در اثر فزونی الکترون پدیدار می‌شود . بارهای هم‌نام یکدیگر را دفع می‌کنند و بارهای غیر هم نام یکدیگر را جذب می‌نمایند. 

۷۰- تمایل یا عدم تمایل ما برای انجام کارها به چه چیز ارتباط دارد؟توضیح دهید؟ 
در هر صورت می‌توان گفت تمایل ما و یا عدم تمایل ما برای انجام کارها ، برقراری ارتباطات ، با حس ارتباط نزدیک و عمیقی دارد. 

۷۱- برخی از بیماری هایی که به علت عدم وجود حس یا افزایش حس بوجود می‌آیند را نام ببرید و توضیح دهید؟ 
بیماری پوچی و افسردگی و حقارت در اثر کمبود و فقدان حس های بخصوصی در ما به وجود می‌آید و بیماری های جنون ، خودشیدایی، ‌سرگشتگی در اثر افزایش و تقویت برخی حسها می‌تواند بروز نماید . 

۷۲- قوی شدن حس در انسان منجر به چه حالتی می‌شود؟ 
قوی شدن حس در انسان اگر ظرفیتش بوجود نیامده باشد باعث انفجار در ساختارهای ما یا انفجار سلولی می‌شود . برچسب ها: کنگره 60 ، درمان اعتیاد ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 فروردین 1398 07:58 ب.ظ

 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات