برداشت از سی دی

شنبه 21 دی 1398 11:16 ب.ظنویسنده : زهره فرهنگیان

 به نام قدرت مطلق الله
استاد دراین سی دی می گویند برای درمان روان ما اول باید بدانیم که روان چی هست وچگونه به وجود آمده تا راه درمان را پیدا کنیم ،و روان می شود خلق وخوی انسان که می تواند خوب باشد یا بد، زشت باشد یا زیبا سالم باشد یا مریض، درنهایت تعادل داشته باشد یا تعادل نداشته باشد ،برای اینکه بدانیم روان چگونه به وجود آمده است روی انسان متمرکز می شویم که از دو جزء کلی به وجود آمده الف جسم انسان که از خاک ویا گل ساخته شده که عناصری مثل کلسیم وفسفرو روی،آهن،سدیم،پتاسیم،......جسم انسان را می سازند واگر عناصر سازنده جسم انسان کم ویا زیاد شوند روی خلق وخو اثرمی گذارند وقتی که جسم بیمار شود مثلا کسی سردرد یا دندان درد یا سرطان بگیرد روی خلق وخویش اثرمی گذارد بعضی از عناصر جسم انسان هم در طبیعت یافت نمی شود مثل سلولها، گلبولها،ژن ها،هرمون ها،آنزیم هاوغیره که بدن ناگزیر است خودش آنهاراتولید کند واگر مشکلی در تولید اینها به وجود آید روی خلق وخو اثر می گذارد خصوصا مواد ضد دردبدن ،مواد شبه افیونی،موادخواب آور طبیعی بدن و هورمون های جنسی که می تواند به شدت روی خلق و خوی انسان اثر بگذارد .حالا جسمی که سرحال وشاداب باشد وصبح زود بیدارشود وورزش کند با جسمی که شب دیر خوابیده و صبح تا ظهر خواب بوده و کسل هست خیلی باهم فرق دارن. یکی جسم روی خلق وخو اثر میگذارد ودیگری جان که شامل روح،نفس،عقل،ذهن،زندگی پس ازمرگ،احساسات،افکار و اندیشه،وصور پنهان انسان است که صور آشکار می شود جسم و صور پنهان می شود جان که افکارو اندیشه وپندار شخص وحتی اعتقادات شخص که در مجموع دیدگاه یا جهان‌بینی شخص را تشکیل می دهد روی خلق وخوی انسان اثر میگذارد.افکارو اندیشه هم روی جسم وهم روی خلق وخو اثر می گذارد بنابراین چیزی که روان را می سازد جسم ویا فیزیولوژی +جهان بینی انسان =باروان یا خلق وخو همان مثلث جسم ،روان،جهان بینی واستاد روان را به یک نغمه ویا آهنگ تشبیه کردن که هر انسانی آن را می نوازد و مانند یک صوت می ماند که برای خوب وزیبا بودن این صوت هم باید جسم که مانند یک پیانو است خوب وسالم باشد وهم جان که مانند یک نوازنده است خوب باشد تا آهنگ وصوت وخلق و خوی خوبی داشته باشین

نمونه سوال از سی دی روان چیست؟        
1 برای درمان روان ما باید اول چه کنیم ؟اول باید بدانیم که روان چی هست               
2 روان چیست؟خلق خو             
3 انسان ازدو جزء کلی به وجود آمده - - - - و- - - - جواب جسم انسان وجان             
4 جسم انسان ازچه به وجود آمده است ؟از خاک      
5 چند عناصری که درجسم انسان وخاک وجود دارد را نام ببرید؟کلسیم ،فسفر،روی،آهن،پتاسیم،سدیم 
6عناصر سازنده انسان اگر کم ویا زیاد شود روی - - - - - اثر میگذارد؟ جواب خلق وخو     
7 عناصری که در جسم است ولی در طبیعت یافت نمی شود را نام ببرید؟مثل سلول ها ،گلبول ها،ژن ها،هورمون ها،آنزیم ها     
8 چه موادی اگر مشکلی درتولیدش دربدن اتفاق بیفتد به شدت روی خلق وخو اثر میگذارد؟مواد ضد دردبدن، موادشبه افیونی،موادخواب آور طبیعی بدن و هورمون های جنسی                   
9 یکی - - - - -روی خلق و خو اثر می گذارد ودیگری -- - - - - که شامل روح،نفس،عقل ..جواب جسم وجان   
10 چه چیزی هم روی خلق وخو وهم روی جسم اثر می گذارد؟افکارو اندیشه  
11 چیزی که روان را می سازد نام ببرید؟جسم ویا فیزیولوژی +جهان بینی انسان =با روان و خلق وخو
با احنرام همسفر معصومه

آخرین ویرایش: شنبه 21 دی 1398 11:48 ب.ظ

 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic