برداشت از سیدی

شنبه 12 بهمن 1398 09:09 ب.ظنویسنده : زهره فرهنگیان

 
به نام قدرت مطلق الله
انسان دارای صورپنهان وآشکاراست وهیچ یک رانبایدنادیده گرفت وهردو دارای اهمیت هستندهمان طورکه مادیات ومعنویات هردوبه اندازه ی یکدیگرمهم هستند.برای حل مشکلات بایدخودانسان واردعمل شودودیگران نمی توانندبرای ماکاری انجام دهند.
یوم الفصل یاروزجدایی درهرمقطع یاسطحی وجودداردومعمولاباتخریب،دردوسختی همراه است وهمیشه بایددرسیستم قبلی مرگ اتفاق بیفتدتاسیستم جدیدشکل بگیرد.دربازی زندگی بایددانست که دربوجودامدن مشکلات مقصراصلی واساسی خودفرداست وبرای حل مشکلات بایدحرکت کردونطم وانطباط درکارهارانبایدفراموش کردواین حرکت بایدقوی،مصمم وبااراده باشدودرآخرهم میفرمایند که اگردرحل کردن یاانجام دادن یک یاچندکارخلل واردشدنبایدبقیه ی کارهاتحت شعاع قراربگیرند

1.تعریف جسم وجان چیست؟بخش فیزیولوژی ماجسم است وبقیه دربخش جان قرارمیگیرد(عقل؛روح؛مغزو....)
2.ماچه موقع صورپنهان رابهتردرک میکنیم؟زمانی که به جهان دیگرمنتقل شویم
3.آیایوم الفصل درتمام مراحل زندگی وجود دارد؟بله ،مرگ ،تولدجنین،ورودبه دنیای اعتیاد،ازدواج کردن یاخارج شدن ازدنیای اعتیادهمگی یوم الفصل هستند
4.ایااصطلاح زمین بازی،یاربازی وتوپ بازی راعوص کن درست است؟خیر.فردبایدخودش راعوض کند.
با احترام همسفر آرزو


آخرین ویرایش: شنبه 12 بهمن 1398 10:03 ب.ظ

 
شنبه 12 بهمن 1398 09:26 ب.ظ
عاشقتم استادجانم
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic