صبروآرامش tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com 2020-09-20T21:24:59+01:00 mihanblog.com دلنوشته هفته راهنما 2020-06-10T05:30:05+01:00 2020-06-10T05:30:05+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/292 زهره فرهنگیان دلنوشته هفته راهنما دلنوشته هفته راهنما
]]>
تولد یک سال رهایی استاد امین 2020-05-13T14:04:54+01:00 2020-05-13T14:04:54+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/290 زهره فرهنگیان یازدهمین جلسه از دوره پنجاه و ششم سری کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی نهم و تأثیر آن روی من" با استادی جناب آقای مهندس دژاکام و نگهبانی آقای اکبر فاضلی و دبیری آقای محسن ملکی روز پنجشنبه مورخ 1394/02/24 رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود. ضمناً اولین سال رهایی استاد امین با شور فراوان جشن گرفته شد. 

یازدهمین جلسه از دوره پنجاه و ششم سری کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی نهم و تأثیر آن روی من" با استادی جناب آقای مهندس دژاکام و نگهبانی آقای اکبر فاضلی و دبیری آقای محسن ملکی روز پنجشنبه مورخ 1394/02/24 رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود. ضمناً اولین سال رهایی استاد امین با شور فراوان جشن گرفته شد.

 

]]>
برداشت از سی دی قوانین 2020-05-13T13:15:42+01:00 2020-05-13T13:15:42+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/288 زهره فرهنگیان
]]>
برداشت از سی دی 2020-02-13T09:20:57+01:00 2020-02-13T09:20:57+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/285 زهره فرهنگیان ]]> دلنوشته 2020-02-01T17:56:50+01:00 2020-02-01T17:56:50+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/284 زهره فرهنگیان ]]> برداشت از سیدی 2020-02-01T16:39:21+01:00 2020-02-01T16:39:21+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/283 زهره فرهنگیان ]]> برداشت از سیدی 2020-02-01T16:37:49+01:00 2020-02-01T16:37:49+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/282 زهره فرهنگیان ]]> برداشت از وبلاگها 2020-01-29T11:04:10+01:00 2020-01-29T11:04:10+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/281 زهره فرهنگیان کمک راهنمای محترم لژیون نوزدهم شعبه آکادمی در نوشتاری به بررسی سوره کوثر و مفاهیم نهفته در آن پرداخته است که در ادامه می خوانید: کمک راهنمای محترم لژیون نوزدهم شعبه آکادمی در نوشتاری به بررسی سوره کوثر و مفاهیم نهفته در آن پرداخته است که در ادامه می خوانید:


]]>
برداشت از وبلاگ ها 2020-01-29T07:52:53+01:00 2020-01-29T07:52:53+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/279 زهره فرهنگیان کارگاه آموزشی کنگره60 ویژه آقایان همسفر در نمایندگی شادآباد با دستور جلسه «وادی پنجم و تاثیر آن روی من» به استادی دیده‌بان امین دژاکام، نگهبانی همسفر علی و دبیری همسفر رسول روز پنجشنبه، سوم بهمن ماه سال 1398 ساعت 14 آغاز به کار کرد. کارگاه آموزشی کنگره60 ویژه آقایان همسفر در نمایندگی شادآباد با دستور جلسه «وادی پنجم و تاثیر آن روی من» به استادی دیده‌بان امین دژاکام، نگهبانی همسفر علی و دبیری همسفر رسول روز پنجشنبه، سوم بهمن ماه سال 1398 ساعت 14 آغاز به کار کرد.
]]>
برداشت از سی دی 2020-01-18T15:30:12+01:00 2020-01-18T15:30:12+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/278 زهره فرهنگیان ]]> برداشت از سیدی 2020-01-14T16:52:44+01:00 2020-01-14T16:52:44+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/277 زهره فرهنگیان
]]>
برداشت از وبلاگ ها 2020-01-11T20:19:44+01:00 2020-01-11T20:19:44+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/275 زهره فرهنگیان جلسه‌ی هماهنگی راهنمایان با حضور جمعی از کمک راهنمایان همسفران آقا، با استادی دیده بان محترم، امین دژاکام جلسه‌ی هماهنگی راهنمایان با حضور جمعی از کمک راهنمایان همسفران آقا، با استادی دیده بان محترم، امین دژاکام

]]>
برداشت از وبلاگ ها 2020-01-11T19:30:20+01:00 2020-01-11T19:30:20+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/274 زهره فرهنگیان پرسش و پاسخ جلسه روز سه‌شنبه 98/10/17
پرسش و پاسخ جلسه روز سه‌شنبه 98/10/17

]]>
برداشت از سی دی 2020-01-11T18:46:54+01:00 2020-01-11T18:46:54+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/273 زهره فرهنگیان]]>
برداشت از وبلاگ ها 2020-01-01T09:08:01+01:00 2020-01-01T09:08:01+01:00 tag:http://farhangiancongress60.mihanblog.com/post/271 زهره فرهنگیان گزارش لژیون پزشکان پارک طالقانی جمعه 98/9/22؛ «بنیان و سی دی قاضی "بخش 2" گزارش لژیون پزشکان پارک طالقانی جمعه 98/9/22؛ «بنیان و سی دی قاضی "بخش 2"
]]>